Vertrouwen maakt succesvol

Managers moeten zowel aan de ‘zachte’ kanten van organiseren aandacht geven als aan de traditionele ‘harde’ aspecten om tot optimale resultaten te komen. Vertrouwen is namelijk onontbeerlijk in organisaties. Dat stelt Pauline Voortman in haar proefschrift ‘Vertrouwen werkt. Over werken aan vertrouwen in organisaties’. Zij ontwierp een instrument waarmee leiders in organisaties doelbewust vertrouwen kunnen creëren.

Vertrouwen begint bij vertrouwenwekkend leiderschap. Voorbeeldgedrag van leiders is daarbij essentieel, aldus de promovendus. Het gaat niet alleen om intenties, ook om effectief gedrag. Voortman concludeert voor het handelingsperspectief dat leiders duidelijkheid moeten scheppen: het onderkennen vanuit welke waarden je handelt en je missie, visie en doelen definieërt is stap één, het inrichten van duidelijke werkprocessen en een heldere verdeling van verantwoordelijkheden is de volgende stap.

Oprechte aandacht

Stap drie is het geven van oprechte aandacht: het beschikken over de vaardigheid helder te communiceren en lastige gesprekken te kunnen voeren om steun en ruimte te creëren voor medewerkers. Dan ervaren medewerkers vertrouwen en gaan zij kennis delen, komt hun creativiteit tot bloei en neemt de kwaliteit en kwantiteit van hun werk toe. In de praktijk wordt echter vaak van medewerkers verlangt creatief te zijn en kennis te delen, zonder dat de leidinggevenden de voorwaarden voor vertrouwen hiervoor scheppen.

Toepassing

Voortman bracht voor haar onderzoek studies uit verschillende disciplines samen  in een raamwerk en deed praktijkonderzoek rond de toepassing van haar model onder managers van een aantal overheidsdiensten en een commercieel bedrijf.

Het model wordt op de werkvloer herkend en biedt een handelingsperspectief voor leiders, bestuurders en professionals in organisaties die willen werken aan vertrouwen. Het model helpt leiders de voorwaarden voor een lerende organisatie te creëren, zodat hun mensen vakmanschap ontwikkelen, kwaliteit leveren en goede resultaten boeken. Vertrouwen is beïnvloedbaar en zorgt voor resultaten en een goed gevoel.

Vertrouwen in 3 stappen

1. Onderken vanuit welke waarden je handelt en je  missie, visie en  doelen definieërt

2. Richt duidelijke werkprocessen in en verdeel verantwoordelijkheden helder

3. Geef oprechte aandacht: beschik over de vaardigheid helder te communiceren en lastige gesprekken te voeren om steun en ruimte te creëren voor medewerkers.

Download een samenvatting van het rapport in het rapportencentrum van HR Strategie

WEKA Business Media B.V. Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van toepassing: Gebruiksvoorwaarden en Privacystatement.